Acetylen – instalacja

Coraz częstsze składowanie acetylenu w butli gazowej spowodowało, że przyzakładowe acetylenownie i karbidownie poprzez konieczność utrzymywania specjalistycznego personelu straciły swoje ekonomiczne uzasadnienie. Zwiększenie zużycia tego gazu natomiast, niskie ciśnienie pracy oraz jego powolne uwalnianie się w butli z acetonu skłoniło do eksploatowania go jednocześnie poprzez kolektorowanie kilku butli, a nawet wiązek. Przepisy krajowe nakazują tworzenie dla takich grup wiązek specjalnych magazynów oddalonych od miejsc publicznych, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów których bliskość może powodować niebezpieczeństwa w przypadkach awaryjnych. Z magazynów takich prowadzi się instalacje acetylenu do palników przy stanowiskach pracy oraz wszelkiego rodzaju laserów, plazm gdzie acetylen jest gazem palnym biorącym udział w procesach spalania, nagrzewania, topienia, cięcia. Należy pamiętać, że instalacja taka jest objęta przepisami Dyrektywy Ciśnieniowej 97/23, a cały proces projektowania, wykonywania, odbioru i eksploatacji takiej instalacji należy wykonać z najwyższą dbałością i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ostatecznie każda instalacja acetylenu podlega zgłoszeniu w Urzędzie Dozoru Technicznego.