Alimenty w kontekście prawa

Alimenty są zasądzane przez sąd, który bierze pod uwagę nie tylko potrzeby dziecka, niemniej jednak także możliwości finansowe jego rodziców (a czasem również dalszych krewnych). Nie należy jednakże zakładać, że decyzja sądu obowiązuje aż do momentu, w którym dziecko osiąga pełnoletność albo kończy wiedzę i nie ma możliwość być zmieniona. W sytuacji, w którym potrzeby dziecka wzrosną (np na skutek poniesienia uszczerbku na zdrowiu) albo pogorszy się sytuacja finansowa opiekującego się nim rodzica, warto złożyć pozew o podwyższenie alimentów. Sąd posiada obowiązek ustosunkować się do niego i ponownie udzielić odpowiedzi na pytanie o to, jaka jest sytuacja materialna rodziców dziecka i jakie są jego potrzeby. Złożenie pozwu nie gwarantuje ze stuprocentową pewnością jego pozytywnego rozpatrzenia, zwiększa natomiast szansę na to, że rodzic opiekujący się dzieckiem będzie w późniejszym czasie dysponował większymi niż do tej pory środkami majątkowymi.Badania statystyków potwierdzają, że coraz więcej dzieci jest wychowywanych nie przez oboje, ale poprzez jednego z rodziców. W naszym państwie zawiera się coraz mniej związków małżeńskich, a i te, które już istnieją, bardzo często kończą się rozwodem, nie zaskakuje zatem to, że dane na zagadnienie tego, jak również gdzie ubiegać się o alimenty uważane są za zwłaszcza wartościowe. W największych polskich miastach możemy już nawet spotkać się z kancelariami adwokackimi zajmującymi się jedynie wspieraniem kontrahentów ubiegających się o świadczenia tego typu, wiele wskazuje dodatkowo na to, że zapotrzebowanie na podmioty tego typu będzie bez przerwy rosło.