Czy fizjoterapia w ogóle działa?

Niektóre osoby, które uległy jakimś urazom uważają, że fizjoterapia nie przynosi zbytnich efektów i bez względu na rehabilitację, tempo powrotu do zdrowia jest zawsze takie samo. Oczywiście jest to zupełnie błędne myślenie, które niewiele ma wspólnego z prawdą. Dobrze przeprowadzona i odpowiednio dobrana fizjoterapia może zdziałać prawdziwe cuda. Przekonały się o tym miliony pacjentów, którzy nie mieli nadziei na wyzdrowienie i powrót do dawnej sprawności fizycznej, a dzięki ćwiczeniom i wytężonej pracy mogą teraz normalnie funkcjonować. Należy jednak rozgraniczyć te dwa pojęcie: rehabilitacja i fizjoterapia, gdyż różnią się one zakresem oddziaływania i stosowanymi metodami. Rehabilitacja jest pojęciem szerszym i odnosi się do wszystkich działań, które mają na celu przywrócić pacjentowi częściową, bądź też całkowitą sprawność fizyczną. Mogą to być różnego typu ćwiczenia, ale także leczenie farmakologiczne, pomoc terapeutyczna, terapie eksperymentalne. Są to działania kompleksowe i zespołowe, które mają doprowadzić pacjenta do sprawności zarówno fizycznej jak i psychicznej, co niejednokrotnie jest znacznie trudniejsze. Natomiast fizjoterapia jest pojęciem węższym, ale także nierozerwalnie łączy się z rehabilitacją medyczną. Otóż są to wszystkie te działania, które wykorzystują zdolność ludzkiego organizmu do reagowania na bodźce. Oznacza to, ze fizjoterapia ma zapobiec rozwojowi i nawrotowi choroby poprzez mobilizowanie organizmu do działania. Stosuje się różne rodzaje fizjoterapii. Mogą to być ćwiczenia fizyczne, kinestetyczne, hydroterapia, masaże, czy nawet klimatoterapia. Warto także wspomnieć, że fizjoterapia może być stosowana jako profilaktyka zapobiegania urazom, a nie tylko reakcja na chorobę i kontuzję. Takie zastosowanie znajduje fizykoterapia (czyli ćwiczenia fizjoterapeutyczne) w sporcie. Badania pokazują, że fizjoterapia odnosi niesamowite sukcesy. Organizm ludzki jest zdolny do wielkiego wysiłku i niespotykanej odnowy, a fizjoterapia ma na celu wspomóc ten proces i właściwie ukierunkować.