Czym zajumuje się logopeda i jak wygląda terapia logopedyczna?

W dzisiejszych czasach coraz więcej dzieci korzysta z pomocy logopedy. W Krakowie jest to bardzo powszechne zjawisko, ponieważ w mieście znajduje się kilka poradni logopedycznych oraz wiele prywatnych gabinetów. Ale kim tak naprawdę jest logopeda i kiedy należy się do niego zgłosić? Otóż logopeda to specjalista zajmujący się zaburzeniami mowy u dzieci. Warto sobie uświadomić, że nie jest to lekarz, jednak specjalista, który posiada w danej dziedzinie spory zasób wiedzy również medycznej. Odpowiednia diagnoza logopedyczna tylko w części bowiem opiera się na analizie rozwoju narządów mowy.Prócz tego podczas pierwszej wizyty logopeda przeprowadza bardzo szczegółowy wywiad z rodzicami dziecka, wspólnie z dzieckiem wykonuje różnego typu zadania i testy. Jedynie wówczas możliwe jest odpowiednie zdiagnozowanie zaburzenia mowy. Często pojawia się seplenienie, nieumiejętność mówienia „r”, czy inne wady wymowy wynikające bądź to z zaburzenia mowy, bądź z przyczyn neurologicznych, zaniedbań, czy innych. Zadaniem logopedy prócz wykonania diagnozy jest opracowanie programu terapii dla dziecka. Oczywiście terapia zawsze jest inna, w zależności od potrzeb dziecka i stopnia zaburzeń mowy, które u niego występują. Terapia może być wykonywana przez rodziców w domu, albo u logopedy w gabinecie. W Krakowie jest wiele poradni logopedycznych, gdzie czasami odbywają się nawet zajęcia w grupach.Jednak to indywidualna terapia przynosi najbardziej spektakularne i widoczne efekty. Jeśli terapia logopedyczna nie zostanie odpowiednio wcześnie podjęta, wówczas w przyszłości u dziecka mogą się również przyczynić do zaburzeń w pisaniu i czytaniu. Terapia często opiera się na różnych ćwiczeniach, które przez dziecko mają być odbierane, jako forma zabawy. Mogą to być ćwiczenia oddechowe, narządów mowy, zabawy z buzią, zabawy dźwiękowe, ruchowe. W Krakowie bez trudu znajdziemy logopedę, który spełni nasze oczekiwania, zarówno finansowe jak i jakościowe, czyli po prostu będzie umiał fachowo pomóc naszemu dziecku.