Dlaczego warto impregnować ciśnieniowo

Nie da się ukryć iż każdy chciałby mieć jak najlepiej zaimpregnowane drewno. Jasne jest dla każdego kto choć trochę zainteresuje się tym tematem iż by tak się stało potrzebujemy metody próżniowo – ciśnieniowej, która dotrze na tyle dobrze do każdej partii drewna iż będzie ono skutecznie zaimpregnowane na nawet dwadzieścia lat. Koszt będzie wysoki, jednak lista zalet jest długa.Impregnowanie ciśnieniowe jest najwygodniejsze, nie musimy wcale bowiem czekać czy drewno będzie suche czynie, nawet drewno mokre na ponad trzydzieści procent wilgotności ulegnie ciśnieniowemu impregnowaniu tak samo mocno jak drewno całkiem suche. Co ciekawe, przy wydłużonym cyklu impregnowanie ciśnieniowe jest w stanie dobrze zabezpieczyć nawet drewno zmrożone. Niemożliwe są również jakiekolwiek błędy człowieka w procesie impregnacji ciśnieniowej, bowiem jest to proces w pełnie zautomatyzowany. Co najważniejsze jednak to iż impregnowanie jest wykonane bardzo dogłębnie, największym problemem z innymi sposobami impregnowania jest fakt iż tak naprawdę dobrze zabezpieczona jest jedynie powierzchnia, natomiast we wnętrzu może się dostać próchnica czy inne szkodliwe elementy, jednak dogłębność jaka charakteryzuje tę metodę całkowicie wyklucza połowiczne rezultaty, zabezpiecza bowiem każdy fragment.