Gaz LNG i CNG

Popularność gazu ziemnego podyktowana wzrostem kosztów eksploatacji paliw alternatywnych takich jak: propan-butan, olej, węgiel, benzyna, olej napędowy oraz udoskonaleniem form składowania gazu ziemnego w postaci ciekłej jako LNG (Liquid Natural Gas) i w postaci silnie sprężonej jako CNG (Compressed Natural Gas) jest powodem większego zainteresowania się tego typu rozwiązaniami. Stacje satelitarne regazyfikacji ciekłego gazu ziemnego można zlokalizować wszędzie tam gdzie sieć przesyłowa nie jest obecna, a brak jest innego alternatywnego źródła energii. Ciekły gaz dowozi się do takiej lokalizacji transportem samochodowym, a na miejscu magazynuje w zbiornikach kriogenicznych. Instalacje LNG i CNG zdobywają coraz większą popularność w terenach górzystych, gdzie brak jest sieci gazowych oraz tam gdzie potrzebne jest stałe źródło dostaw gazu ziemnego, a obecna infrastruktura nie zapewnia systematyczności dostaw. Instalacje LNG i CNG to także krok w przyszłość w nawiązaniu do zasobów gazu łupkowego i możliwości jego magazynowania. Te pierwsze pozwalają na transport gazu drogą wodną i lądową bez konieczności budowania sieci przesyłowych, te drugie z kolei w obliczu rosnącej ilości stacji tankowania samochodów, a przede wszystkim autobusów gazem CNG pozwalają na tańszy sposób przemieszczania się.