Instalacja gazów medycznych

Wzrost świadomości o zachowaniu bezpieczeństwa i czystości w salach operacyjnych oraz unikanie sytuacji w której butle z gazem pod wysokim ciśnieniem są składowane przy pacjencie w salach łóżkowych czy nawet operacyjnych spowodował, że zaczęto wydzielać specjalne pomieszczenia, wiaty, magazyny z przeznaczeniem na źródła gazów – butle gazowe ze stacjami rozprężania gazów. Sytuacja ta wymusiła również łączenie źródeł gazów z punktami poboru na większe odległości certyfikowanymi instalacjami gazów medycznych. Stosowanie zatwierdzonych procedur przy montażu takiej instalacji stało się gwarancją bezpieczeństwa oraz zachowania wysokiej jakości, a kompleksowo taka instalacja gazów medycznych jest traktowana jako wyrób medyczny. Ważne jest, aby w trakcie projektowania i montażu takiej instalacji stosować procedury zgodne zapisami Dyrektywy Medycznej 93/42 oraz odpowiednimi normami zharmonizowanymi z tą Dyrektywą. Należy pamiętać, że dbałość o wzorowe wykonawstwo takich instalacji może przełożyć się na komfort leczenia, zarówna dla pacjenta, jak i personelu medycznego.