Instalacja gazu

Budowa nowych laboratoriów czy też modernizacja już istniejących powoduje, że ilość przeprowadzanych badań w wielu dziedzinach nauki znacząco rośnie. Wynikiem czego jest wzrost zapotrzebowania na specjalistyczny sprzęt badawczy, instalacji gazów specjalnych, a także zapewnienie prawidłowych warunków pracy całego środowiska laboratoryjnego. Niebagatelne znaczenie dla wykonywanych procesów ma czystość i odpowiedni skład gazów specjalnych. Determinuje on prawidłowe procesy spalania, utleniania, wytwarzanie przestrzeni inertyzującej jak również determinuje on prawidłowe wykonywanie kalibracji i wzorcowania specjalistycznych urządzeń. Wysokie koszty eksploatacji urządzeń na które składa się również zużycie gazów specjalnych do urządzeń powoduje, że wzrasta znaczenie instalacji gazów specjalnych do przesyłu mediów o różnych właściwościach. Prawidłowe wykonanie wszystkich elementów składających się na proces jest gwarancją uzyskania prawidłowych wyników testów, badań, wzorcowań i kalibracji służących dalej jako wyznacznik przy realizacji dalszych badań.