Instalacje tlenu

Efektem wzrostu popularności procesów wspomaganych tlenem jako gazem utleniającym jest zwiększenie instalacji w którym tlen jest magazynowany w postaci ciekłej w zbiornikach kriogenicznych.  Przy odpowiednio dużym wydatku taki sposób składowania i użytkowania tlenu jest korzystniejszy ekonomicznie od eksploatacji tlenu z butli gazowych. Miejsce posadowienia takiego zbiornika kriogenicznego oraz urządzeń i armatury współpracującej takiej jak parownice, mieszalniki, reduktory jest obwarowane licznymi przepisami bezpieczeństwa. Komplet urządzeń służących do uzyskania odpowiednich parametrów tlenu gazowego z cieczy kriogenicznej jest nazywana stacją zgazowania tlenu. Z takiej stacji prowadzi się instalacje tlenu do pieców, palników przy stanowiskach pracy oraz wszelkiego rodzaju laserów i plazm gdzie tlen jest gazem utleniającym biorącym udział w procesach spalania, nagrzewania, topienia, cięcia. Należy pamiętać, że instalacja taka jest objęta przepisami Dyrektywy Ciśnieniowej 97/23, a przy odpowiednio wysokim iloczynie maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia oraz średnicy podlega pod odbiór jednostki notyfikowanej. W trakcie montażu instalacji tlenowych należy zwrócić szczególną uwagę na stosowanie materiałów o możliwie niskiej palności oraz zachowanie odpowiedniej czystości, wolnych od smarów i tłuszczów powierzchni.