Jakie wymagania musi spełniać firma zajmująca się transportem medycznym?

Do zadań transportu medycznego należy przewóz osób chorych, ofiar wypadków lub pacjentów do wskazanych miejsc docelowych, w których będą leczeni. Ze względu na funkcje, jakie spełnia transport medyczny, dzieli się go na dwie główne grupy.

Podział transportu medycznego

  • Transport wykonywany w ramach ratownictwa medycznego, związany z ratowaniem życia ludzi w nagłych wypadkach i zdarzeniach, czyli wtedy, gdy potrzebna jest natychmiastowa pomoc medyczna.
  • Transport sanitarny służący do przewożenia osób albo też różnego rodzaju materiałów biologicznych, wymagających specjalistycznych warunków transportu. Przysługuje on pacjentom na podstawie zlecenia lekarza, w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w danym podmiocie leczniczym czy potrzeby zachowania ciągłości leczenia, szczególnie dotyczy osób z dysfunkcją narządów ruchu.

Wymagania, które spełnić powinna firma zajmująca się transportem medycznym

  • Jeżeli chodzi o transport sanitarny, nie stanowi on działalności leczniczej, dlatego też firma, która się nim zajmuje, nie musi starać się o dodatkowe zezwolenia. Obowiązkowe jest tylko zarejestrowanie działalności gospodarczej. Trzeba jednak wiedzieć, że do świadczenia takich usług konieczne jest spełnienie odpowiednich warunków, gdy chodzi o środki przewozowe. Ich cechy techniczne i jakościowe określone są w Polskich Normach („pojazdy medyczne i ich wyposażenie – ambulanse drogowe”). Znajdują się w nich wymagania dotyczące konstrukcji, badań, osiągów i wyposażenia ambulansów do transportu i sprawowania opieki nad pacjentami oraz warunki dotyczące przedziału dla pacjenta.
  • Natomiast, gdy chodzi o transport w ramach ratownictwa medycznego, warunkiem rozpoczęcia działalności leczniczej jest uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez wojewodę. W skład zespołu medycznego powinien wejść lekarz, pielęgniarka i ratownik medyczny. Również kierowca musi posiadać szczególne kwalifikacje.

Medyczny transport lotniczy

W polskim systemie opieki zdrowotnej działa też Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Śmigłowce, ale też samoloty, wyposażone w specjalistyczny sprzęt do intensywnej terapii, coraz częściej używane są w przypadkach wymagających natychmiastowego transportu rannego. Warto dodać, że o przewozie pacjenta tą drogą decyduje lekarz znajdujący się na pokładzie samolotu czy helikoptera ratunkowego. Przewozy odbywają się również poza granice kraju.

No Comments

Leave a Comment

2 × three =