Klimat, pogodzie nie równy.

Chociaż o pogodzie i klimacie często mówi się przy jednej okazji, nie oznaczają one tego samego. Jeśli nawet geografia w szkole nie była naszą najmocniejszą stroną, warto zapamiętać kilka kluczowych różnic.Czas wiatr halny pomiarGłównym, podstawowym czynnikiem sprawiającym, że klimat i pogoda nie są wyrazami bliskoznacznymi, jest czas występowania zjawisk atmosferycznych, które składają się na oba te pojęcia. Klimat jest bowiem określonym na podstawie wieloletnich badań zespołem warunków pogodowych charakterystycznych dla konkretnego obszaru. Pogoda to natomiast krótkotrwały stan atmosfery w danym miejscu, powiedzmy – mniejsza cząstka klimatu.Elementy pogodo- i klimatotwórczeRównież czynniki tworzące pogodę i klimat różnią się od siebie. Aby sporządzić prognozę pogody, wykorzystuje się dane dotyczące temperatury powietrza, zachmurzenia, ciśnienia atmosferycznego, opadów czy wilgotności powietrza. Takie dane pobierają liczne stacje meteorologiczne wyposażone w barometry, wiatromierze, termometry i szereg innych urządzeń. Dane zbiera się również za pomocą odczytów satelitarnych. Dla określenia klimatu z kolei ważne są zwłaszcza właściwości geograficzne i fizyczne. Wpływ więc mają : odległość od mórz i oceanów, wysokość n.p.m., ukształtowanie terenu, szata roślinna, a zwłaszcza szerokość geograficzna terenu, od której uzależnione jest jego oświetlenie. Na podstawie takich właśnie danych wyodrębnia się 5 stref klimatycznych: równikową, zwrotnikową, podzwrotnikową, umiarkowaną i okołobiegunową oraz głównie 3 typy w każdej strefie: monsunowy, kontynentalny/suchy i morski/wilgotny/wybitnie wilgotny. Polska leży w strefie klimatycznej umiarkowanej kontynentalnej, natomiast Indonezja w strefie równikowej wybitnie wilgotnej.Pogoda w klimacieMożna więc powiedzieć, że pogoda, jako mała cząstka klimatu, tworzy go. Dzieje się to jednak bardzo powoli i dzisiejsza pogoda, o ile nie powtarza się zbyt często, prawdopodobnie niczego w istniejącym klimacie nie zmieni. Jeżeli jednak na przestrzeni wielu lat zauważy się wzrost temperatury powietrza w okresach jesiennych i zmniejszenie średniej ilości opadów w tym czasie – wtedy można mówić o transformacjach. Warto zapamiętać prostą zależność, na którą zwracają uwagę badacze – pogoda to dzisiejsza bądź jutrzejsza sytuacja za oknem; klimat natomiast to warunki atmosferyczne w których żyjemy wiele lat.