Kriogenika

Kriogenika jako nauka, ma obecnie zastosowanie nie tylko jako dziedzina badań naukowych, ale również ma szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym czy medycznym. Jest wykorzystywana wszędzie tam gdzie procesy wymagają niskich temperatur. Odpowiednie parametry pracy w zależności od branż w których je zastosujemy zapewniają takie media jak ciekły azot, hel, wodór, dwutlenek węgla, argon i tlen. Samo dostarczenie medium do procesu w przypadku gdy konieczna jest dostawa ciągła zapewniają instalacje kriogeniczne w izolacji próżniowej. Dzięki nim ciekłe gazy mogą być dostarczone ze zbiornika kriogenicznego z ciekłym medium do urządzenia przeznaczenia o wymaganej dostatecznie niskiej temperaturze. Wykonanie takiej instalacji wymaga prawidłowych pomiarów, starannego wykonania, zastosowania wysokiej jakości materiałów oraz doświadczenia w realizacjach tego typu przedsięwzięć. Projektując i wykonując instalacje kriogeniczne należy mieć świadomość, że jakość wykonania jest czynnikiem determinującym funkcjonowanie takiego układu, a jakiekolwiek błędy powodują, że instalacja jest bezużyteczna.