Panele wodorowe

Zapewnienie odpowiednich parametrów wodoru tj. czystości, ciśnienia i wydajności, w miejscu jego odbioru, w układach piecowych, w układach chłodzenia itp. jest czynnikiem decydującym przy wykonywaniu stacji wodorowych składających się z ciśnieniowych zbiorników wodoru, paneli wodorowych z układami redukcji ciśnienia wodoru, układami pomiaru ciśnienia i temperatury oraz układami zabezpieczeń ciśnieniowych. Zastosowanie odpowiednich materiałów, sprawdzonych urządzeń, przemyślanych układów technologicznych determinuje niezawodność pracy paneli wodorowych i jest wyznacznikiem bezawaryjnej eksploatacji urządzeń wodorowych tak pożądanych obecnie w przemyśle. Ze względu na charakterystykę medium jakim jest wodór sposób, ilość, typ i jakość zabezpieczeń ma niebagatelne znaczenie przy bezpiecznej eksploatacji instalacji wodorowych. Obligatoryjne jest tutaj stosowanie się do Dyrektywy ATEX 94/9, aby zachować standardy wykonania układów  w strefach zagrożenia wybuchem.