Rektoskopia i inne badania

Co to jest dochodzenie rektoskopowe lub rektosigmoidoskopowe? Poszukiwanie rektoskopowe jest to badanie endoskopowe odbytnicy a poszukiwanie rektosigmoidoskopowe jest to śledzenie endoskopowe odbytnicy i esicy (końcowej frakcji jelita zażywnego). Do wykonania tego testowania wymagane jest urządzenie zwane trafnie rektoskopem lub rektosigmoidoskopem. Ma ono kształt twardej rury. Jak przebiega rektoskopia? Rektoskop względnie rektosigmoidoskop osiedla się przez tyłek do odbytnicy albo esicy. Śledztwo sprawuje się u niedysponowanego odpoczywającego w pozycji kolankowo-łokciowej (to znaczy opierającego się na kolanach i łokciach). Następuje wówczas wyprostowanie okrężnicy esowatej. Przed wytworzeniem badania pacjentowi serwuje się środki ciche i znieczulające w takiej mierze, aby czuł on jak najmniej słabości złączonych z rozpoznawaniami. Podczas doświadczenia pacjent może czuć parcie na jelito, a niekiedy ból (należy go zgłosić doktorowi). Przed rektoskopią / rektosigmoidoskopią potrzebne jest wytworzenie kilku odrębnych sprawdzań. Jak przygotować się do rektoskopii relatywnie rektosigmoidoskopii? Przez 24—48 godzin przed rektoskopią albo rektosigmoidoskopią pacjent zużywa dietę równą. Przed rektoskopią – wieczorem, w dniu poprzedzającym studiowanie jak również ponownie w dniu dociekania rano pacjentowi serwuje się wlew doodbytniczy 120—150 ml fosforanów. Przed sigmoidoskopią pacjent otrzymuje doustne medykamenty przeczyszczające (makrogole lub fosforany). Pacjentom ze pozornymi zastawkami serca, po przebytym oświetleniu wsierdzia, z protezą naczyniową lub ze znacznie złagodzoną ilością krwinek białych bezpośrednio przed eksplorowaniami przekazuje się dożylnie antybiotyk. Które są wskazania do rektoskopii, relatywnie rektosigmoidoskopii? Rektoskopię lub rektosigmoidoskopię egzekwuje się w planach diagnostycznych (eksplorowanie przypadłości) lub terapeutycznych (zdrowotnych).