Sekretariat – wizytówka, każdego przedsiębiorstwa.

Większość przedsiębiorstw nie przykłada uwagi do designu i wyposażenia własnych gabinetów, czasem bagatelizują podstawy ergonomii. Czyniąc w ów sposób nie widzą, że tracą nabywców, oraz siły swoich ludzi. Te dwa warunki rodzą na większą metę ogromnymi stratami.Stosując odpowiednie meble pracownicze jesteśmy w stanie ulepszyć robotę pracowników, również zwiększyć ufność klientów. Jednym z metod na zdobycie ufności polega na zaproszeniu do luksusowej sali konferencyjnej z komfortowymi krzesłami. Jednakowy efekt można uzyskać z pracownikami, tzn. kiedy nic go nie drażni, ani to mebel ani głośna wentylacja to jest w stanie wykonywać pracę porządniej, a to przekłada się na duże dochody dla spółki.Prawidłowo przewidziane pomieszczenie biurowe potrafi podwyższyć dochody o więcej niż 35%. Badania, które zamieściły ów wynik brały pod uwagę dwie rzeczy pierwsza to okres jaki pracownik w skali dnia roboty wymaga na koncentrację na robocie przy niesprzyjających wymogach pracy. Do owych przesłanek należały żywe zabarwienia ścian, niedogodny fotel, nadto mała powierzchnia blatu biurka itd. aczkolwiek inny element brany pod obserwację to wynik otrzymany w spotkaniach biznesowych. W owej dyscyplinie były brane porównanie efekty negocjacyjne z odmiennych czasów przed i po zmianach. Skutki były niezmiernie zaskakujące, bowiem po odbudowaniu halli konferencyjnej w jednej z firm rokowania dawały większe wyniki o przeszło 26 %.W doświadczeniu opisanym była także firma pogrzebowa, która po przemianie wizerunku zanotowała przyrost dochodu o mniej więcej 54 procent. Wynik ten został zdobyty za pośrednictwem dopasowanie w należytej kolorystyce mebli tego typu jak fotele, stoły, oraz muzyce i oświetleniu. Jak widać image pomieszczeń pracowniczych ma olbrzymie oddziaływanie na przychody odnoszone przez firmę.Doświadczenie zaprezentowane powyżej jednoznacznie dowiodło sens inwestycji w właściwej estetyki meble pracownicze i wygląd pomieszczeń biurowych.