Stanowiska laboratoryjne

Rozwój nauki, daleko posunięte badania innowacyjne, rozwój zaawansowanych technologii, wykonywanie skomplikowanych doświadczeń, realizowanie często nowatorskich pomysłów nie może się odbyć bez stanowiska laboratoryjnego na którym dane prace są wykonywane. Na wyniki badań i pomiarów znaczny wpływ ma jakość wykonania takiego stanowiska, jego ergonomia, usytuowanie przyrządów pomiarowych, optymalizacja rozwiązań. Jest wiele czynników, które mają istotny wpływ na wyposażenie, trwałość, wielkość, a w konsekwencji przydatność ale i wygląd  stanowiska laboratoryjnego. Istotnymi parametrami, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu i budowie takiego stanowiska to temperatura i ciśnienie medium podczas procesów, czas trwania procesów i czas przerw, ilość cykli procesów, zmienność dokonywanych pomiarów, dokładność pomiarów, skala porównawcza prowadzonych badań, dokładność odzwierciedlenia procesów oraz warunki środowiskowe i gabarytowe pomieszczenia przeznaczonego na stanowisko. Dopiero analizując wszystkie te czynniki, a w wielu przypadkach należy wziąć pod uwagę jeszcze inne dobrane indywidualnie do specyfiki prowadzonych badań, możemy przystąpić do doboru odpowiednich materiałów i urządzeń optymalnie pasujących do wymagań stawianych przez proces.