Transport kontenerów drogą kolejową

Transport kolejowy, choć nie jest już dziś przez wszystkich tak poważany, to jednak od wielu, wielu lat, jest popularny i dobrze wykorzystywany. W tym przypadku, wykorzystuje się specjalne wagony kontenerowe i wagony -platformy. Wagony kontenerowe są to stalowe konstrukcje ramowe, które oparte są na dwóch lub czterech osiach, na których nie ma podłogi, ścian bocznych, ani dachu. Mają one zaś odpowiednią liczbę czopów, które służą do mocowania kontenerów. Jeśli zaś chodzi o wagony platformy, różnią się one jedynie obecnością podłogi. Często jadąc ulicami miasta, widzimy transport kontenerów, który odbywa się drogą kolejową. Dziesiątki wagonów podoczepianych do siebie, suną z jednego miejsca w drugie, przewożąc ogromne ilości danego materiału. Czym więc ten materiał może być? Tak, jak w przypadku transportu kontenerowego samochodowego, tak również i tu, jest różne na to zastosowanie. Najczęściej przewozi się drewno lub węgiel, który w takiej formie, najlepiej jest przetransportować w dużej ilości z jednego celu do drugiego.