Znaki i i inne elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Znaki drogowe należą do elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, które każdy kierowca musi bezwzględnie znać. Znajomość znaków jest sprawdzana w trakcie egzaminu na prawo jazdy, i każdy chcący poruszać się po drogach swoim pojazdem musi wykazać się rozumieniem znaków drogowych. A jest ich naprawdę dużo. Najczęściej mówi się o podstawowym podziale znaków na znaki zakazu i nakazu oraz ostrzegawcze i informacyjne, ale tak naprawdę jest ich znacznie więcej. Są to chociażby znaki dodatkowe informujące o przejeździe kolejowym, znaki kierunku i miejscowości, czy znaki uzupełniające.Znaki drogowe, a także sygnalizacja świetlna, progi zwalniające i wiele innych elementów jest niezbędnych do utrzymania bezpieczeństwa na drogach. Oczywiście jest pewna grupa kierowców ignorująca znaki drogowe, zwłaszcza te związane z ograniczeniem prędkości lub na przykład zakazem wyprzedzania, ale mimo wszystko są one niezbędne i w wielu przypadkach stosowanie się do nich może nam uratować życie.Oczywiście w niektórych miejscach namnożenie znaków jest tak duże, że kierowcy trudno się połapać, o co w tym wszystkim chodzi, a przecież istotą znaków drogowych jest wskazanie kierowcy zasad poruszania się po drodze. Bez znaków na drodze poruszanie się po drodze byłoby bardzo utrudnione, i z pewnością ilość mniejszych stłuczek i większych wypadków byłaby ogromna. Policja nie nadążałaby przyjeżdżać na miejsce zdarzenia.