Alimenty w kontekście prawa

Alimenty są zasądzane przez sąd, który bierze pod uwagę nie tylko potrzeby dziecka, niemniej jednak też sposobności finansowe jego rodziców (a zdarza się, że też dalszych krewnych). Nie powinno się natomiast zakładać, że decyzja sądu obowiązuje aż do momentu, w którym dziecko osiąga pełnoletność albo kończy edukację i nie ma możliwość być zmieniona. W wypadku, w którym potrzeby dziecka wzrosną (np na skutek poniesienia uszczerbku na zdrowiu) albo pogorszy się sytuacja finansowa opiekującego się nim rodzica, warto złożyć pozew o podwyższenie alimentów. Sąd posiada obowiązek ustosunkować się do niego i ponownie udzielić odpowiedzi na pytanie o to, jaka jest sytuacja materialna rodziców dziecka i jakie są jego potrzeby. Złożenie pozwu nie zapewnia z pewnością jego pozytywnego rozpatrzenia, zwiększa jednak szansę na to, że rodzic opiekujący się dzieckiem będzie później dysponował większymi niż do tej pory środkami majątkowymi.Badania statystyków potwierdzają, że coraz więcej dzieci jest wychowywanych nie poprzez oboje, niemniej jednak przez jednego z rodziców. W naszym państwie zawiera się coraz mniej związków małżeńskich, a i te, które już istnieją, w ogromnej liczbie przypadków kończą się rozwodem, nie zaskakuje zatem to, że dane na temat tego, jak i gdzie ubiegać się o alimenty uważane są za zwłaszcza wartościowe. W największych polskich ośrodkach miejskich możemy już dosłownie spotkać się z kancelariami adwokackimi zajmującymi się jedynie wspieraniem kontrahentów ubiegających się o świadczenia tego typu, wiele wskazuje przy tym na to, że zapotrzebowanie na podmioty tego typu będzie ciągle rosło.