Dobrze odseparowany tłuszcz

Istnieją pewne specyficzne miejsca, gdzie do ścieków dostaje się znacznie większa niż norma ilość tłuszczy u właśnie tam systemy kanalizacyjne powinny być wzbogacone o dodatkowe urządzenia, takie jak na przykład separator tłuszczu. Wszędzie, gdzie ilość tłuszczu dostająca się do ścieków przekracza dopuszczalną normę istnieje zagrożenie zmniejszenia drożności rur oraz skuteczności działania kanalizacji.Poza tym jeśli tłuszcz dostanie się do osadnika gnilnego, będzie go znacznie trudniej oczyszczać by dalej poprawnie funkcjonował. Tłuszcze przenikające do wód powierzchniowych ze ścieków i oczyszczalni mogę również wpłynąć destrukcyjnie na środowisko naturalne, co w dzisiejszych czasach jest bardzo przestrzegane. Miejscami, gdzie do ścieków dostają się bardzo duże ilości tłuszczów roślinnych i zwierzęcych są na przykład restauracje, stołówki, jadalnie, zakłady mięsne, masarnie, fabryki olei i innych substancji produkowanych na bazie tłuszczy. Na szczęście istnieją szczegółowe przepisy sanitarne, które określają ilość tłuszczy, która wraz ze ściekami może się bez zagrożenia do systemów kanalizacyjnych. Tak na przykład w gospodarstwie domowym nie wytwarza ich się aż tyle by stanowiło to jakiekolwiek zagrożenie dla drożności naszych rur ściekowych.Natomiast w restauracjach i na stołówkach ilość wytwarzanych podczas gotowania tłuszczy, które dostają się do ścieków jest znacznie większa. Dlatego też już podczas wykonywania całego projektu systemu kanalizacyjnego w jakimkolwiek zakładzie gastronomicznym powinno się w konstrukcji uwzględnić dodatkowe wyposażenie oczyszczające ścieki. Separator tłuszczu jest świetnym rozwiązaniem w tym przypadku. Jego instalacja pomoże nam uniknąć wielu problemów z systemem kanalizacyjnym. Montaż separatora tłuszczu nie jest trudny, a opróżnianie zbiornika z nagromadzonej substancji pobocznej również nie stanowi skomplikowanego zdania. Oddzielony tłuszcz gromadzi się w szczelnym pojemniku, a reszta ścieków przepływa przez separator tłuszczu i dostaje się do rur bezpiecznie prowadząc dalszy proces oczyszczania.