Niezwykle komunikatywny język

Żyjemy w nowoczesnym społeczeństwie, w którym jesteśmy coraz bliżej innych ludzi. W sporych zespołach miejskich jesteśmy tuż obok innych, komunikujemy się z nimi na sporo najprzeróżniejszych sposobów. Każdego dnia spotykamy osoby tak do nas podobne, a równocześnie od nas odmienne. Czy mamy z nimi coś wspólnego? Co unifikuje pozornie odmiennych sobie ludzi? Jeżeli mielibyśmy chęć wskazać coś, co oddziaływa na nas, a zarazem na osoby, których prawdopodobnie w ogóle nie znamy- byłaby to moda. Występując na ulicę natrafiamy na kobiety i mężczyzn, którzy pokierowali się takimi samymi pomysłami twórców mody, co my. Odnajdujemy osoby słuchające tej samej muzyki, czytające te same, modne książki. Uśmiechamy się do siebie, bowiem w ten sposób odnajdujemy wspólny język. Czy upodabniamy się do siebie? Nie! Każdy z nas na własny sposób odczytuje to, co jest obecnie modne, dostraja to do siebie. Ale pryncypia mamy wspólne. Obserwujemy siebie nawzajem, częściowo powtarzamy – i w ten sposób będąc inni, jesteśmy jednakże takimi samymi ludźmi, ludźmi tych samych czasów. Możemy się dogadać, gdyż mamy coś identycznego, mimo że się nie znamy. Choćbyśmy nie pojmowali słów, które wypowiadamy – moda jest jeszcze głębiej osadzona w naszej psychologii. Lecz czym ona właściwie jest?W pierwszej chwili wiąże się z wizerunkiem zewnętrznym, ubiorem, fryzurą, makijażem. Tu jest szczególnie widoczna. Nietrudno postrzec, co aktualnie jest modne i jak styl odzienia fluktuował w czasie. Każdy identyfikuje się z modnymi ubraniami ze swoich czasów. Jest to kryterium wyróżniające pokolenia czy grupy społeczne. Moda na szczególny wygląd jednoczy ludzi słuchających tej samej muzyki, czy posiadających zbliżone przekonania. Modzie podlega nie tylko wygląd zewnętrzny, ale także świat sztuki, czy zainteresowań. A trendy we wszystkich sferach są wzajemnie od siebie uwarunkowane.„Jak Cię widzą, tak cię piszą”- powiadamy i podążamy za tą frazą. Moda, i to w jaki sposób człowiek, z którym rozmawiamy ustosunkował się do niej, co z niej wziął, ułatwia nam umieścić go w przestrzeni społecznej, lepiej go odgadnąć. I już po kilku zdaniach pogawędki, wiemy o sobie bardzo dużo.