Gaz techniczny – instalacja

Wykonawstwo instalacji gazów technicznych to obok instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowych i kanalizacji, instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji chłodniczych i innych technologicznych część branży instalacji sanitarnych. W zależności od przeznaczenia mogą doprowadzać medium gazowe do urządzeń zapewniając wymaganą czystość gazu, ciśnienie i wydajność. Jest to stosunkowo młoda dziedzina w branży i często niedoceniana, a instalacje traktowane są często jak każda inna instalacja nie zważając na późniejsze problemy błędnie wykonanych instalacji. Często wydatki na urządzenia warte setki tysięcy złotych oraz wydatki na prowadzone w nich badania są niweczone przez oszczędnie wykonaną instalację, która nie pozwala dotrzymać odpowiednich parametrów gazów lub ogranicza się czas eksploatacji takiej instalacji. Do najczęściej przesyłanych mediów w instalacjach gazów technicznych należą: azot, argon, tlen, dwutlenek węgla, acetylen jak i szereg mieszanek gazów – często wieloskładnikowych – składających się z wielu pierwiastków chemicznych. Zastosowanie gazów technicznych w wielu branżach przemysłu nakazuje indywidualne podejście do tego zagadnienia.